ดัมเบล

ชุดดัมเบลโครเมี่ยม สามารถปรับเพิ่ม-ลดน้ำหนักแผ่นเหล็กได้ตามต้องการ ใน 1 ชุดประกอบด้วย แผ่นเหล็กหนัก 2.5 กก. 2 แผ่น แผ่นเหล็กหนัก 1.5 กก. 2 แผ่น แผ่นเหล็กหนัก 1 กก. 2 แผ่น