โฮมยิม

รับน้ำหนักได้ถึง 200 กิโลกรัม เหล็กที่ใช้ผลิตหนา 2 mm.
ตัวเครื่องมี 2 สถานี ประกอบด้วย สถานีโฮมยิม (Home Gym Station) และ สถานีซิทอัพ (Abdominal Station)
Home Gym Station ปรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 5 กิโลกรัม จนถึง 68 กิโลกรัม
Abdominal Station ม้าสำหรับซิทอัพและ Crunch และยังเป็น Dip Station อีกด้วย
ออกกำลังกายได้หลากหลายกว่า 20 ท่า